Open navigation

iBHXH cập nhật 14.2.2

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 15 tháng 08 năm 2022.


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Hồ sơ 600: Tối ưu khi nạp dữ liệu cùng 1NLĐ trong cả TangLD và GiamLD.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.