Open navigation

KySo cập nhật 15.0.1

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 12 tháng 09 năm 2022.


Tính năng mới

-- /--


Cải tiến

1. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu mở tập tin Trình ký.

2. LSGD BHXH: Tối ưu lấy quá trình xử lý hồ sơ từ cơ quan BHXH.

3. LSGD Thuế: Tối ưu xem LSGD (tờ khai Thuế và hồ sơ NTDT).

4. Bỏ các DLL không sử dụng.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.1.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.