Open navigation

Số dư đầu kỳ | Ngoại tệ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng thiết lập số dư đầu kỳ cho ngoại tệ trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

Ví trí mở chức năng: Kế toán tổng hợp > Ngoại tệ

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.