Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.1

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 19 tháng 09 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Giao diện: Thay đổi giao diện menu “TT Chung”, “Tùy chọn”.

2. Hóa đơn thay thế: Tối ưu lấy thông tin chi tiết từ hóa đơn gốc.

3. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Tối ưu xuất hóa đơn từ CSDL trung gian đối với hóa đơn có ngoại tệ.

4. Báo cáo tổng hợp: Tối ưu chức năng tìm kiếm.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.1.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.