Open navigation

KySo cập nhật 15.0.3

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 23 tháng 09 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Tối ưu mở tập tin Trình ký. Tối ưu tải danh sách hồ sơ (Tải tờ khai theo đúng email người ký).

2. Thông tin sản phẩm: Cập nhật liên kết đến trang sản phẩm.

3. Giao diện: Cập nhật giao diện Đăng ký IVAN (Đồng bộ với iBHXH).

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.3.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.