Open navigation

Báo cáo | Báo cáo tồn kho

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng báo cáo tồn kho trong hệ thống quản lý kinh doanh 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Kho hàng > Báo cáo > Báo cáo tồn kho

Danh sách hiển thị thông tin sản phẩm tồn kho

Có thể tuỳ chọn thông tin sản phẩm, nhấn chọn biểu tượng tải về máy tính tập tin với số liệu theo danh sách thống kê này


Bài viết khác

Lịch

Thảo luận

Xuất dữ liệu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.