Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.12

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

--/-- 


Cải tiến

1. D03-TS: Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ (Các chi tiêu ngày theo định dạng dd/mm/yyyy).

2. TK1-TS: Tối ưu xuất dữ liệu ra tập tin Excel mẫu.

3. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Tối ưu hiển thị thông tin CKS.

4. Quản lý NLĐ: Tối ưu chức Đồng bộ với Odoo.

5. Hồ sơ 600: Cập nhật tập tin Excel mẫu.

6. Ký số Google Drive: Cập nhật quy trình trình ký hồ sơ khác qua Google Drive.

7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.12.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.