Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.6

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 17 tháng 01 năm 2023


Tính năng mới

1. Kiểm tra cập nhật: Thêm mới.

2. Thông tin sản phẩm: Thêm mới.


Cải tiến

1. iXHD: Tối ưu hiển thị gói sản phẩm.

2. Tối ưu chức năng cập nhật tự động (Kiểm tra cập nhật 30p/lần).

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.6.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.