Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.10

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 15 tháng 03 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. API RemoteSigner: Cập nhật phiên bản v8. Cập nhật cấu hình ký file PDF (Đối với Hồ sơ khác, Hợp đồng lao động (HDLD) và Hợp đồng kinh tế (HDKT).

2. ezBooks: Tối ưu kết nối đồng bộ dữ liệu Chứng từ (Phiếu nhập, Phiếu xuất).

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.10.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.