Open navigation

Mẫu sản phẩm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về mẫu sản phẩm trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép doanh nghiệp tạo các mẫu sản phẩm và áp dụng chúng cho các sản phẩm khác nhau, do đó tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng

Tại Mẫu sản phẩm, kích hoạt tính năng mẫu sản phẩm.

Tại Mẫu sản phẩm tùy chỉnh, người dùng tạo mẫu sản phẩm mới.

Trong màn hình POS và nhấp vào nút Mẫu sản phẩm.

Tại đây người dùng có thể xem danh sách các mẫu sản phẩm và chọn, thêm vào giỏ hàng POS.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.