iHaiQuan - Tờ khai xuất khẩu


Để khai báo nghiệp vụ khai thông tin EDA, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Nhập liệu 1 tờ khai xuất khẩu mới hoặc mở 1 tờ khai xuất khẩu đã nhập liệu. Để nhập liệu vào mẫu tờ khai, trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Tờ khai XNK” (1) > “Đăng ký tờ khai xuất khẩu” (2).Bước 2: Nghiệp vụ khai thông tin EDA.(1): Chọn tab “Thông tin chung” tờ khai xuất khẩu.

(2): Gắn thiết bị chữ ký số vào máy, nhấn chọn “Khai thông tin (EDA/EDA01)”.

(3): Bảng chọn chữ ký số, tuỳ chọn thông tin chữ ký số của đơn vị cần ký nộp hồ sơ.

(4): Nhập mã PIN của thiết bị chữ ký số, nhấn chọn “Đăng nhập”. 

(5): Chờ phản hồi từ hệ thống Hải Quan, nhấn chọn “Đóng” sau khi có phản hồi “END_OF_MESSAGE”.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved