TaxOnline - Quyết toán Thuế - Báo cáo tài chínhĐể thực hiện lập Báo cáo Tài chính, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Báo cáo tài chính” (2) > tùy theo mô hình hoạt động của đơn vị mà chọn đúng mẫu tờ khai để nhập dữ liệu (3).Tùy chọn kỳ tính thuế và loại hình doanh nghiệp > “Phụ lục kê khai” > “Đồng ý”. 


Lưu ý: Đối với mẫu phụ lục lưu chuyển tiền tệ (LCTT--) chỉ có thể chọn 1 trong 2 mẫu này.


 

Thực hiện nhập liệu vào mẫu tờ khai theo 1 trong 2 cách, nhập trực tiếp trên ứng dụng (1) hoặc tạo file mẫu (2) để nhập liệu và thực hiện nạp file mẫu này vào ứng dụng. Ứng dụng hỗ trợ đính kèm (1) thêm một số file dữ liệu từ bên ngoài như bảng Cân Đối Tài Khoản, BCTC đã được kiểm toán, thuyết Minh BCTC …; người dùng nhấn chọn vào dấu “…” (1) chọn vị trí lưu và file cần đính kèm (2) để thực hiện đính kèm (3).


Lưu ý: File đính kèm hỗ trợ dạng file chuẩn *.docx hoặc *.xlsx (word hoặc excel 2007 trở lên) Kiểm tra lại số liệu, nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin đã nhập.


Lưu ý: Nếu lưu thông tin xuất hiện thông báo lỗi, người dùng kiểm tra nội dung nhập liệu nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.


Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)


Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)


Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved