TaxOnline - Biên lai thu phí, lệ phíĐể thực hiện lập Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC), người dùng thực hiện như sau:

 

Vào ứng dụng  TaxOnline™ > “QLHĐ” > “Biên lai thu phí, lệ phí” >  “Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC)”Chọn kỳ tính thuế cần làm > “Đồng ý”.Chọn “Thêm mới” bên góc tay trái phía dưới màn hình để tạo mới lần nhập liệuThực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềmNhấn “Lưu (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved