iXHD - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

    Nội dung bài viết này hướng dẫn cách cài đặt phần mềm iXHD™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

    Để thực hiện cài đặt phần mềm iXHD, người dùng thực hiện như sau:

    Truy cập website ts24.com.vn (1) > nhấn chọn “Tải về” (2) > nhấp chọn “Tải về” (3) để thực hiện tải gói cài đặt về máy tính > File tải hoàn tất, nhấn chọn vào để thực hiện cài đặt.

 


    Tại giao diện “Trình cài đặt iXHD”, nhấn “Tiếp tục”.    Có thể nhấn “Chọn” để tùy chọn lại vị trí cài đặt phần mềm (nên cài đặt ngay trên ổ đĩa của hệ điều hành Windows) > nhấn “Tiếp tục”.     Nhấn “Cài đặt” để bắt đầu cài đặt.    Sau khi cài đặt thành công thì nhấn “Kết thúc” để hoàn tất phần cài đặt ứng dụng.    Sau khi hoàn tất cài đặt thì biểu tượng iXHD hiển thị trên màn hình Desktop, người dùng nhấn đúp vào biểu tượng để khởi động ứng dụng.    Người dùng thực hiện đăng nhập: 

    (1) Nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu theo thông tin tài khoản đã khởi tạo.

    (2) “Cấu hình”: thiết lập vị trí kết nối dữ liệu iXHD, xuất hiện bảng chọn vị trí lưu trữ dữ liệu (3),         người dùng chọn theo gói dịch vụ đã đăng ký.

    chọn “Đăng nhập” (4).

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved