iXHD - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

Cài đặt mới phần mềm iXHD™ áp dụng theo TT 78/2021/TT-BTC, NĐ 123/2020/NĐ-CP;

Chuyển đổi dữ liệu phần mềm hóa đơn điện tử (danh mục, thông tin hóa đơn điện tử, cấu hình tham số hệ thống…) từ phần mềm iXHD™ phiên bản cũ, áp dụng theo TT 32/2011/TT-BTC; TT 39/2011/TT-BTC; Nghị định 51/2010/NĐ-CP… sang phần mềm iXHD™ phiên bản mới, áp dụng theo TT78/2011/TT-BTC; Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

 

II. Yêu cầu chung:

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

Phần mềm iXHD™ (phiên bản cũ và mới) được cài đặt trên cùng 1 máy tính;

Có tài khoản TS24 để đăng nhập vào phần mềm iXHD™.

  

III. Hướng dẫn thực hiện:

1. Cài đặt phần mềm iXHD™ (phiên bản áp dụng theo TT 78/2021/TT-BTC; NĐ 123/2020/NĐ-CP):

Truy cập website ts24.com.vn, vào mục TẢI VỀ để thực hiện tải gói phần mềm iXHD 78/2021/TT-BTC về máy tính.

 

 

Khởi động gói phần mềm vừa tải về, người dùng thực hiện theo thông tin trên bảng hướng dẫn để thực hiện cài đặt phần mềm iXHD™ vào máy tính;


 

Phần mềm nên được cài mặc định theo đường dẫn trên ổ đĩa chính của hệ điều hành (C:\Program Files …);


 


 


2. Chuyển đổi dữ liệu:

Vị trí tính năng thực hiện: Hệ thống > Chuyển dữ liệu.


 

Hoàn tất việc đồng bộ, có thể kiểm tra lại thông tin dữ liệu đã chuyển đổi, tương ứng theo danh mục trường dữ liệu đã chọn thực hiện ban đầu.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved