BigSeller - Sản phẩm


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách chỉnh sửa danh mục sản phẩm của gian hàng đã kết nối với hệ thống BigSeller.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Đăng nhập vào hệ thống BigSeller;

Trên thanh tiêu đề vào mục Sản phẩm > gian hàng thương mại điện tử;

Xuất hiện danh sách hàng hóa, đánh dấu chọn hàng hóa cần chỉnh sửa;

Chọn chức năng Thao tác hàng loạt > Chỉnh sửa danh mục.

  

 

Tùy chọn bắt buộc: Danh mục (chọn theo danh mục mặc định trong hệ thống), Thương hiệu;

Tùy chọn mở rộng: Mẫu, Xuất xứ, Chất liệu…;

Hoàn tất việc thiết lập  thì nhấn chọn Đồng ý.

 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved