Open navigation

Điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Hồ sơ giấy > Sổ > Cấp lại sổ BHXH > [628] Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Trên giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện Lấy số hồ sơ.

Tìm và đánh dấu vào các mục cần làm để điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn HS tham gia BHXH.

Thực hiện chọn biểu mẫu tờ khai, chọn vào biểu mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/ người) để thực hiện nhập liệu. Các biểu mẫu khác in giấy và nộp kèm theo hồ sơ..

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Trên tab TK1_TS, lưu ý một số cột thông tin sau:

  • Cột Họ và tên: điền thông tin họ tên của NLĐ.
  • Cột Số định danh: điền số sổ BHXH của NLĐ.
  • Ngày tháng năm sinh: điền ngày tháng năm sinh của NLĐ.
  • Cột Số chứng minh thư (Hộ chiếu): điền số CMND của NLĐ.
  • Cột Nội dung thay đổi, yêu cầu: điền nội dung cần thay đổi điều chỉnh của NLĐ.

Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn Lưu (F5) để lưu thông tin số liệu, thực hiện kết xuất báo cáo tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và nộp qua điện tử cho BHXH


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.