Open navigation

Lập hồ sơ [624] Cấp, điều chỉnh sổ trước tháng 01/1995 hoặc trước 01/1998 đối với cán bộ cấp xã

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ


Để lập hồ sơ [624] Cấp, điều chỉnh sổ trước tháng 01/1995 hoặc trước 01/1998 đối với cán bộ cấp xã, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

 

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ” (2) > “Rà soát, trả sổ BHX” > “[624] Cấp, điều chỉnh sổ trước tháng 01/1995 hoặc trước 01/1998 đối với cán bộ cấp xã (4). Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn “Đồng ý” (5)
Tại phiếu gia nhận hồ sơ, tùy theo nghiệp vụ cụ thể người dùng tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp (1). Trên ứng dụng sẽ tùy biến xuất hiện các tờ khai tương ứng để người dùng nhập thông tin (2).Người dùng nhập thông tin vào mẫu danh sách mẫu số 01a-DSNS theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụngCách 2: Dùng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụngNhập dữ liệu vào file mẫu, nếu người dùng có dữ liệu sẵn, thực hiện Copy > Paste Special > Paste Value.


  

Tắt file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng.- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất ra báo cáo và thực hiện chức năng gửi bưu điệnLưu ý:
 Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.