Open navigation

KySo cập nhật 14.1.5

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 20 tháng 05 năm 2022. 


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

Đăng ký TVAN: cập nhật danh sách tờ khai đăng ký TVAN.

Xem XML Thuế: đồng bộ xem tờ khai Thuế.

Ký và nộp hồ sơ Thuế: thông báo khi nộp đến CQT khác với CQT đã đăng ký TVAN.

NTĐT: chỉnh sửa ký và nộp GNT.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.