Open navigation

KySo cập nhật 14.1.4

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 12 tháng 05 năm 2022. 


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

Đăng ký TVAN: cập nhật danh sách tờ khai đăng ký TVAN.

Xem XML Thuế: đồng bộ xem tờ khai Thuế.

Cập nhật phần mềm: chỉnh sửa bắt buộc khởi động lại phần mềm sau khi cập nhật xong. Kiểm tra phiên bản file tải xuống (File tải xuống có phiên bản hay không, có file hay không).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.