Open navigation

Số dư đầu kỳ | Tài sản

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng thiết lập số dư đầu kỳ cho tài sản trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

Ví trí mở chức năng: Kế toán tổng hợp > Tài sản

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.