Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.0

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022.


Tính năng mới

1. Thêm mới ứng dụng.

2. Kết nối iXHD.

3. Kết nối ezBooks.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.0.


Cải tiến

--/--

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.