TS24pro - Thiết bị chữ ký số


Để cập nhật thông tin chữ ký số trên website của Tổng cục thuế, người dùng thực hiện như sau:


Truy cập vào thuedientu.gdt.gov.vn (1) > Chọn “Doanh nghiệp” (2)Nhấn chọn “Đăng nhập” (3) phía trên góc tay phải màn hình > Điền thông tin “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu”, “Mã xác nhận” > “Đăng nhập” (4) 


Lưu ý: Người dùng phải đăng nhập bằng tài khoản MST-QL (ví dụ:0102030405-QL)Sau khi hoàn tất quá trình đăng nhập, Chọn “Quản lý tài khoản” (1) > “Thay đổi thông tin dịch vụ” (2)Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị những thông tin dịch vụ điện tử mà đơn vị đã đăng ký, bao gồm “Khai thuế điện tử” “Nộp thuế điện tử” (1). Tùy chọn dịch vụ cần cập nhật thông tin chữ ký số, người dùng nhấn chọn “Thay đổi thông tin dịch vụ” (2) ngay bên dưới tiêu đề dịch vụ đó.


Lưu ý: Cần cập nhật thông tin tại Dịch vụ - Khai thuế điện tử trước rồi sau đó mới đến Dịch vụ - Nộp thuế điện tử để tránh những trường hợp rủi ro liên quan đến quá trình đồng bộ dữ liệu giữa người dùng với cơ quan thuế và ngân hàng.

Trường hợp người dùng sử dụng phần mềm khai thuế điện tử của nhà cung cấp dịch vụ T-VAN, vẫn phải ưu tiên cập nhật thông tin chữ ký số trong phần mềm trước.Tại giao diện “Thay đổi thông tin dịch vụ”, nhấn chọn “Thay đổi CKS” (1) > Sau khi có sự thay đổi tại “Số serial” “Tổ chức cấp” “Ngày hết hạn”, người dùng kiểm tra và đối chiếu với thông tin sẳn có trên Chữ ký số. Người dùng có thể thay đổi email nhận thông báo, kết quả trả về từ cơ quan thuế bằng cách nhập trực tiếp vào “Email” (2) > “Tiếp tuc” (3)Bấm “Ký và gửi” để hoàn thành quá trình cập nhật thông tin chữ ký số.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved