TaxOnline - Hóa đơn - Tem rượu


Để lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau::

 

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “QLHĐ(1) > “Hóa đơn(2) > “Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC) (3)Thực hiện nhập liệu vào ứng dụng theo 2 cách: nhập trực tiếp trên ứng dụng (1) hoặc làm file mẫu rồi nạp dữ liệu vào ứng dụng (2).

Lưu ý nôi dung ghi chú trên mẫu tờ khai để thực hiện nhập liệu vào những cột thông tin cần thiết (3).Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại nội dung đã kê khai.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved