TaxOnline - Ký nộp, tra cứu kết quả    Để tra cứu và in lại tờ khai khai thuế đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử đến cơ quan Thuế, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:


    Cách 1: thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™, người dùng tùy chọn “Kết xuất báo cáo” > “Lịch sử giao dịch”.    Bên dưới xuất hiện bảng thông tin hỗ trợ tra cứu tờ khai khai thuế đã giao dịch điện tử, người dùng lưu ý một số nội dung như sau:    (1) vùng chức năng hỗ trợ người dùng tùy chỉnh thông tin thời gian để thực hiện tra cứu tờ khai khai thuế đã nộp.

    (2) cột “Tờ khai/Bảng kê”: hỗ trợ mở xem lại nội dung file tờ khai khai thuế đã giao dịch điện tử. Người dùng nhấn đúp chuột (double click) vào TÊN CỦA TỜ KHAI để có thể mở xem và thực hiện in nội dung ra giấy.

    (3) cột “Ngày nộp”: thể hiện thông tin thời gian tờ khai khai thuế được nộp qua mạng.

    (4) cột “Kết quả giao dịch” & “Mô tả giao dịch”: thể hiện tình trạng xử lý tờ khai khai thuế được trả về từ hệ thống của Tổng Cục Thuế, sau khi tờ khai khai thuế đã được nộp qua mạng.

    (5) 3 cột thông tin hỗ trợ mở xem file kết quả trả về từ hệ thống dịch vụ T-VAN và Tổng Cục Thuế.     Người dùng  vào BIỂU TƯỢNG MÀU XANH để xem và lưu file kết quả về máy tính, nhấn chọn vào biểu tượng dấu + để mở xem 2 bước trả kết quả từ cơ quan Thuế (*).


    Sau khi mở xem được file tờ khai đã nộp, người dùng có thể tùy chọn in tờ khai ra giấy hoặc lưu về máy tính dưới dạng PDF.


 

    Sau khi mở xem được thông báo xác nhận nộp qua T-VAN hoặc file kết quả đã nộp được trả về từ Tổng cục thuế, người dùng có thể tùy chọn in file kết quả này ra giấy hoặc lưu về máy tính dưới dạng PDF.    Cách 2thực hiện trong ứng dụng Kyso™, trên thanh tiêu đề tùy chọn “TaxOnline” > “Lịch sử giao dịch”.


 

    Các bước thực hiện tra cứu tương tự như trên ứng dụng TaxOnline™.

    Đối với những tờ khai thuế nộp trước thời điểm tháng 10/2011, do tại thời điểm này chưa có quy định về việc lưu trữ tờ khai thuế và kết quả nộp về hệ thống Tổng Cục Thuế cho các nhà T-VAN, nên người dùng sẽ không tra cứu được những tờ khai trong khoảng thời gian này trở về trước. Đối với trường hợp này vui lòng gửi email đến hotro@ts24.com.vn để được TS24 hướng dẫn thủ tục hỗ trợ lấy lại những file tờ khai đã nộp.


    (*) Bắt đầu từ Quý 03/2017, khi nộp tờ khai thuế điện tử đến cơ quan thuế, người nộp thuế sẽ nhận được 2 thông báo:

    Thông báo bước 1 về việc cơ quan thuế “Tiếp nhận tờ khai khai thuế điện tử" của người nộp thuế, được trả chậm nhất trong vòng 15 phút sau khi người nộp thuế gửi tờ khai khai thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

    Thông báo bước 2 về việc cơ quan thuế “Chấp nhận/Không chấp nhận việc nộp tờ khai khai thuế điện tử" của người nộp thuế, được trả ra trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả Thông báo bước 1.


    Riêng các Báo cáo về hóa đơn (Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý, Thông báo kết quả hủy hóa đơn, …) thì chỉ nhận Thông báo bước 1.


    Lưu ý: Người nộp thuế được xem là hoàn thành nghĩa vụ nộp tờ khai khai thuế, sau khi nhận được thông báo bước 2 là “Chấp nhận”. Trường hợp nhận được thông báo bước 2 là “Không chấp nhận” thì Người nộp thuế thực hiện điều chỉnh tờ khai khai thuế theo hướng dẫn tại thông báo.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved