TaxOnline - Thủ tục khác


I. Giới thiệu:

Nội dung tài liệu hướng dẫn người dùng thực hiện Giấy đề nghị miễn giảm tiền thuê đất (92/2021/NĐ-CP) trong ứng dụng TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Vị trí mở hồ sơ: 

“Thủ tục khác” (1) > “Giấy đề nghị gia hạn” (2) > “Giấy đề nghị miễn giảm tiền thuê đất (92/2021/NĐ-CP) ” (3) > Tùy chọn kỳ tính thuế (4)

 


Tại cột thông tin bên trái nhấn chọn “Thêm lần"


 

2. Hình thức nhập liệu:

Mẫu hồ sơ chỉ hỗ trợ đính kèm tập tin lưu từ máy tính vào để gửi nộp cho Cơ quan Thuế.

Người dùng soạn thảo nội dung văn bản cần gửi cho Cơ quan Thuế, lưu tập tin dưới dạng Word (.docx) hoặc Excel (.xlsx) để có thể đính kèm vào hồ sơ này.Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin đã nhập.


3. Tổng hợp hồ sơ hoàn chỉnh & ký nộp

Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).


 

Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)

 
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved