Open navigation

Hồ sơ giấy - [204] Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN, Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt , dụng cụ chỉnh hình

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn lập hồ sơ [204] Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN, Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

- Trên thanh trình đơn chọn vào Hồ sơ giấy, chọn Chi chế độ, chọn Chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức, chọn hồ sơ [204] Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN, Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.

- Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, ngoài những biểu bẫu tờ khai trong mục A – Hồ sơ chung bắt buộc phải có, người dùng tùy chọn các hồ sơ cần thiết theo nghiệp vụ phát sinh thực tế. Ứng dụng mở tờ khai 05-HSB

- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

- Sau khi hoàn tất nhập liệu, bấm Ghi (F5), nếu dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? > Nhấn chọn 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16118688587/original/xODa-xtZKFIaVXXirw8671A9QvQlvLWmBQ.png?1708938876

- Kết xuất ra báo cáo, in file excel ra giấy và thực hiện chức năng gửi bưu điện cho CQ BHXH. 


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.