Open navigation

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về cách nhập liệu trong phần mềm dịch vụ do TS24 cung cấp (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, iXHD, ezBooks…)


Hướng dẫn thực hiện

Nhập liệu trong phần mềm theo 1 trong 2 cách: nhập liệu trực tiếp, nhập liệu từ tập tin mẫu.

1. Nhập liệu trực tiếp:

 • Thực hiện nhập dữ liệu ngay trên giao diện biểu mẫu trong phần mềm;
 • Vùng nhập liệu chính: nhập thông tin theo nội dung yêu cầu tương ứng trong biểu mẫu;
 • Vùng tùy chọn: danh sách dữ liệu hỗ trợ mặc định trong phần mềm, đáp ứng theo yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan chức năng, chọn dữ liệu cần nhập theo danh sách này;
 • Vùng tự tính: hỗ trợ tính toán, tự động hiển thị dữ liệu, sau khi thông tin đã được nhập vào vùng nhập liệu nêu trên.

 • Tập tin đính kèm: hỗ trợ trên một vài mẫu hồ sơ nhập liệu; định dạng tập tin cần đảm bảo đúng theo yêu cầu cho phép từ hệ thống tiếp nhận hồ sơ của cơ quan chức năng khi chọn đính kèm vào phần mềm.

2. Nhập liệu từ tập tin mẫu:

2.1. Tạo tập tin mẫu:

Tùy theo mẫu hồ sơ nhập liệu, sẽ có hỗ trợ thêm hình thức này;

 1. Tại giao diện nhập liệu nhấn chọn File mẫu;
 2. Tùy chọn vị trí thư mục trên máy tính;
 3. Đặt lại / để mặc định tên tập tin cần lưu;
 4. Nhấn chọn Save để tạo tập tin.

2.2. Nhập liệu tập tin mẫu:

 • Tập tin mẫu có định dạng Excel (*.xls);
 • Trong quá trình nhập liệu, không định dạng (Format Cells) bất kỳ ô dữ liệu nào trong tập tin mẫu;
 • Nếu cần sao chép dữ liệu vào tập tin mẫu, thực hiện sao chép, dán lấy giá trị nguyên (Copy > Paste Special > Value);
 • Một số ô nhập liệu sẽ có quy định cách nhập riêng (vd: thông tin địa chỉ…), cần nhập đúng theo quy định được hướng dẫn.

2.3. Nạp dữ liệu tập tin mẫu vào phần mềm:

 1. Tại giao diện nhập liệu trong phần mềm, nhấn chọn Nạp dữ liệu;
 2. Chọn hình thức Nạp dữ liệu từ file mẫu (nếu có);
 3. Tùy chọn cách thêm dữ liệu từ tập tin mẫu vào phần mềm (thêm tiếp theo dữ liệu đang có trong phần mềm hoặc thêm mới hoàn toàn);
 4. Nhấn chọn để mở cửa sổ chọn tập tin lưu tại máy tính;
 5. Tìm đến vị trí thư mục lưu tập tin;
 6. Nhấn Open để mở tập tin cần nạp;
 7. Nhấn Tải dữ liệu để tiến hành nạp thông tin từ tập tin mẫu vào phần mềm.

3. Lưu thông tin đã nhập liệu:

 • Nhấn chọn Ghi / Lưu (F5) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất quá trình nhập liệu;
 • Tùy theo trường hợp cụ thể, phần mềm sẽ hiển thị 2 cấp độ màu tại ô dữ liệu để cảnh báo nếu dữ liệu này chưa phù hợp;
 • Cảnh báo Cam/Vàng: mang tính chất lưu ý, có thể điều chỉnh hoặc giữ nguyên dữ liệu đã nhập;
 • Cảnh báo Đỏ: dữ liệu không đúng định dạng theo quy định / có giá trị không phù hợp; bắt buộc cần nhập lại dữ liệu theo đúng hướng dẫn từ mô tả lỗi;
 • Xem hướng dẫn mô tả lỗi bằng cách di chuyển con trỏ chuột vào vùng đang báo lỗi màu;
 • Mẫu nhập liệu nếu còn tồn tại cảnh báo Đỏ, phần mềm sẽ không tổng hợp ra hoàn chỉnh để giao dịch điện tử.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.