Open navigation

Tài khoản kế toán

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng thiết lập số dư đầu kỳ theo tài khoản kế toán trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

Ví trí mở chức năng: Kế toán tổng hợp > Tài khoản không đối tượng / Tài khoản có đối tượng

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.