Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.17

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 03 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Ký hồ sơ: Cập nhật ký file PDF.

2. Kết nối qua Konect24: Cập nhật thư viện kết nối.

3. Cấu hình ký số: Tối ưu cấu hình ký PDF.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.17.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.