Open navigation

Quản lý thông tin khách hàng

2ez Webapp


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết giới thiệu tính năng của phân hệ Liên hệ trong hệ thống 2EZ.

Phân hệ Liên hệ hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin về khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối, tài khoản người dùng nội bộ.

Đây là phân hệ cơ bản mặc định được cài đặt ngay từ ban đầu, thông tin trong phân hệ này có kết nối dữ liệu với hầu hết các phân hệ quản lý nghiệp vụ khác trong hệ thống (mua hàng, bán hàng, chăm sóc khách hàng, kế toán…).

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Cấu hình

Bảng thông tin liên hệ

 

1. Cấu hình:

1.1 Từ khóa liên hệ:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Từ khóa liên hệ

  

 

Mục đích sử dụng: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin thẻ gắn cho từng thông tin liên hệ; là bộ lọc khi người dùng cần tìm kiếm nhanh thông tin liên hệ có cùng chung nhóm với thẻ liên hệ đã gắn.

 

1.2 Danh xưng:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Danh xưng

 

 

Mục đích sử dụng: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin danh xưng, nội dung này được dùng để nhập trong quá trình khởi tạo thông tin liên hệ.

 

1.3 Phân khúc Ngành:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Phân khúc Ngành

 

 

Mục đích sử dụng: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin ngành nghề hoạt động; nội dung mặc định chỉ hỗ trợ cho thông tin liên hệ dạng doanh nghiệp.

 

1.4 Các quốc gia:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Các quốc gia

 

 

Mục đích sử dụng: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin quốc gia; Hệ thống cung cấp mặc định danh sách quốc gia trên thế giới, người dùng có thể thêm / bớt nội dung này tuỳ theo nhu cầu quản lý.

 

1.5 Tỉnh/ TP/ Bang:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Tỉnh/TP/Bang

 

 

Mục đích sử dụng: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin tỉnh, thành phố, bang; Hệ thống cung cấp mặc định danh sách địa danh hành chính trên thế giới, người dùng có thể thêm / bớt nội dung này tuỳ theo nhu cầu quản lý.

 

1.6 Nhóm quốc gia:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Nhóm quốc gia

 

 

Mục đích sử dụng: hỗ trợ khởi tạo, quản lý nhóm thông tin các quốc gia có chung vị trí địa lý, khu vực…; quy định các sản phẩm dịch vụ có thể tuỳ chọn theo từng nhóm quốc gia.

 

1.7. Ngân hàng:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Ngân hàng

 

 

Mục đích sử dụng: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin ngân hàng.

 

1.8. Tài khoản ngân hàng:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Cấu hình > Tài khoản ngân hàng

 

 

Mục đích sử dụng: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin tài khoản ngân hàng.

 

2. Liên hệ:

Vị trí tính năng: Liên hệ > Liên hệ

 

 

Mục đích sử dụng: hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin về khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối, tài khoản người dùng nội bộ.

 

 

 

 

 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.