Open navigation

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ bất động sản (mẫu 02/TNDN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ bất động sản mẫu 02/TNDN trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ bất động sản áp dụng năm tính thuế từ 2022:

Kê khai > Thuế TNDN > Tờ khai thuế TNDN từ bất động sản (02/TNDN) (TT80/2021) ( Lần phát sinh)

1.2. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ bất động sản áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước:

Kê khai > Thuế TNDN > Tờ khai theo thông tư cũ > Tờ khai thuế TNCN từ bất động sản (02/TNDN) ( Lần phát sinh)

Kê khai > Thuế TNDN > Tờ khai theo thông tư cũ > Tờ khai thuế TNCN từ bất động sản (02/TNDN) (Quý)

Bảng Chọn kỳ kê khai: nhấn chọn Đồng ý

Bảng Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn năm tính thuế, nhấn chọn Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

 (*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.