Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.3

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 23 tháng 09 năm 2022.


Tính năng mới

1. Hồ sơ 602: Thêm đính kèm. Thêm phương thức đóng “DB – Đóng bù” trên tờ khai D05-TS.


Cải tiến

1. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu ký hồ sơ đã chọn (Đối với trường hợp Kết xuất BC nhiều hồ sơ một lần).

2. Thông tin sản phẩm: Cập nhật liên kết đến trang sản phẩm.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.3.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.