Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.8

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 03 tháng 11 năm 2022.


Tính năng mới

1. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Thêm mới theo chuẩn nghiệp vụ quyết định 1510/QĐ-TCT.


Cải tiến

1. Hồ sơ 600: Tối ưu chức năng lưu dữ liệu.

2. Tờ khai TK1-TS: Tối ưu chức năng lưu dữ liệu đối với NLĐ không có MST.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.8.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.