Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.7

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022.


Tính năng mới

--/-- 


Cải tiến

1. 03/TNCN (TT78/2021): Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ.

2. LSGD: Cập nhật chức năng chuyển LSGD.

3. Hồ sơ trên Google Drive: Cập nhật quy trình trình ký qua Google Drive.

4. Phân quyền: Tối ưu hiển thị menu khi đăng nhập tài khoản nội bộ.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.7.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.