Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.2

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

--/-- 


Cải tiến

1. Ký hồ sơ khác: Cập nhật hình CKS.

2. Cấu hình ký số Google Drive: Thêm “Tình trạng” (Kiểm tra CKS có tồn tại hay không). Thêm hình ảnh cho ký số HS khác.

3. Tối ưu cập nhật (Hạn chế cập nhật tập tin EXE).

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.2.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.