iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu 


Để khai báo danh sách container cho tờ khai nhập khẩu sau khi khai chính thức (có phân luồng), trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Tờ khai XNK” (1) > “Đăng ký tờ khai nhập khẩu” (2).Bước 2: Mở tờ khai nhập khẩu đã khai chính thức (đã phân luồng), chọn tab “Kết quả trả về” (1), nhấn chọn “Đăng ký danh sách container (2)”.Sau đó trên giao diện phần mềm sẽ xuất hiện thêm tab “Bổ sung container”, người dùng nhấn nút “Thêm mới”.Bước 3: Nhập liệu thông tin danh sách container cho tờ khai nhập khẩu, người dùng  thực hiện như các bước như hình:(1) “Hải Quan đăng ký” “Số TK”: Phần mềm tự động lấy thông tin chi cục Hải Quan và số tờ khai của tờ khai đang khai danh sách Container (phần này người dùng không cần nhập).


(2) “Danh sách container”: Nhập danh sách container bao gồm “Số vận đơn” của tờ khai nhập khẩu, “Số container”, “Số seal” “Ghi chú”.


(3) Sau khi nhập xong danh sách Container, người dùng kiểm tra lại thông tin và nhấn nút “Lưu”.


Lưu ý: “Số vận đơn” phải giống với số vận đơn đã khai trong tờ khai nhập khẩu.


Bước 4: Gửi danh sách Container đã nhập lên Hải Quan, người dung thực hiện theo trình tự giống hình:


(1): Nhấn “Ký số”.

(2): Chọn “Chức năng trình ký” > Nhấn “Đồng ý”.

(3): Chọn “Chữ ký số” của công ty > Nhấn “Ký”.

(4): Nhập ‘Mã pin” chữ ký số > Nhấn “Đăng nhập”.

(5): Chọn lại “Chữ ký số” của công ty > Nhấn “Ký”.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved