iHaiQuan - Tờ khai khác


Để khai báo đính kèm tờ khai file điện tử HYS, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: 


Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Nghiệp vụ khác” (1) > “Đăng ký tờ khai file đính kèm” (2).Bước 2: Nhập liệu thông tin tờ khai file đính kèm.(1): Chọn “Hải Quan đăng ký” nộp tờ khai file đính kèm.

(2): Chọn “Phân loại thủ tục khai báo” (A99 – Loại khác).

(3): Nhập “Thông tin ghi chú” cho tờ khai file đính kèm.


Bước 3: Thêm một hoặc nhiều file đính kèm. 


Tại giao diện “Tờ khai file đính kèm”, nhấn chọn “Thêm file” (1) > tuỳ chọn thông tin file đính kèm lưu trên máy tính (2) > Nhấn “Open” (3).


 

Lưu ý: tổng dung lượng các file đính kèm không quá 2MB.

 

Bước 4: Lưu thông tin và khai báo tờ khai file đính kèm.


Sau khi nhập và chọn file đính kèm, người dùng nhấn chọn “Lưu” (1) > “Chấp nhận” (2).

 

Khi người dùng khai báo tờ khai file đính kèm sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, người dùng  thực hiện như sau: 


- Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính.

- Nhấn “Khai báo” (1). 

- Hộp thoại chọn chữ ký số xuất hiện, thực hiện chọn tên công ty (2) và nhấn “Ký” (3).

- Nhập “Mã pin” (4) chữ ký số.

- Nhấn “Đăng nhập” (5).

- Thông tin file đính kèm được gởi lên và Hải Quan trả về số tờ khai, người dùng đợi khi hộp thoại xuất hiện chữ “END_OF_MESSAGE”.

- Nhấn “Đóng” (6). 

- Đơn vị sao chép “Số TK” đính kèm file điện tử, sau đó qua Bước 5.

 

Bước 5: Nhập “Số tờ khai” file đính kèm vào tờ khai chính.


Mở tờ khai nhập khẩu cần nhập số đính kèm khai báo điển tử được thực hiện ở Bước 4, nhấn chọn tab “Thông tin NK2” (1).


Tại chỉ tiêu “Số đính kèm khai báo điện tử” (2).


Ô 1: Nhập mã phân loại đính kèm khai báo điện tử (ETC - Loại khác).


Ô 2: Nhập số đính kèm khai báo điện tử.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved