Open navigation

Xác nhận quá trình đóng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Vị trí mở chức năng: Hồ sơ giấy > Sổ > Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN > [620] Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ người dùng chọn các loại giấy tờ/ biểu mẫu. Xuất hiện bảng thông tin nhập liệu TK1_TS.

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Nhấn chọn Lưu (F5) để kết xuất ra báo cáo và thực hiện chức năng gửi bưu điện.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.