Open navigation

Xác nhận quá trình đóng

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ SổĐể thực hiện  lập hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ” (2) > “Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHYT” (3) >  “[620 Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN” (4) > Chọn kỳ kê khai nhấp chọn “Đồng ý” (5)
Tại giao diện “Phiếu giao nhận hồ sơ” người dùng chọn các loại giấy tờ/ biểu mẫu. Xuất hiện bảng thông tin nhập liệu TK1_TS.Tại phiếu nhập liệu thông tin TK1_TS, người dùng có thể nhập liệu theo hai cách:


Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng


Người dùng nhập liệu trực tiếp vào ứng dụng. Sau khi hoàn tất quá trình nhập liệu nhấp chọn “Ghi (F5)”. Xuất hiện bảng thông báo, người dùng có thể chọn “Có” để kết xuất báo cáo, hoặc chọn “Không” để kết xuất sauCách 2: Sử dụng file mẫu và nạp liệu vào ứng dụng.


Nhấp chọn “File mẫu” (1) > Chọn vị trí lưu (2) và đặt tên file (3) > Nhấn “Save” (4) để lưu file mẫu về máyNhập liệu vào file mẫu. Sau khi hoàn tất quá trình nhập liệu, tắt file mẫu.Tại giao diện ứng dụng, nhấp chọn “Nạp dữ liệu (F8)” (1) > Tùy chọn phương thức nhập liệu (2) > Chọn file mẫu cần nhập liệu (3) > Nhấp chọn “Open” (4)Nhấp chọn “Ghi (F5)” để kết xuất tờ khai và thực hiện chức năng gọi bưu điệnLưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.