Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.13

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 12 tháng 05 năm 2022


Tính năng mới

 Bổ sung 01/GTGT (TT80/2021): Thêm mới tờ khai Quý.


Cải tiến

NTĐT: Chỉnh sửa ký tờ khai Đăng ký nộp thuế điện tử.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.