Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.8

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 02 tháng 03 năm 2022


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Ký và nộp hồ sơ Thuế: Cập nhật chức năng nộp tờ khai qua Google Drive (Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro).

Bổ sung 01/LPMB (TT80/2021): Chỉnh sửa xuất XML đối với trường hợp khai bổ sung không thay đổi thông tin (Tờ khai bổ sung giống tờ khai chính).

05/KK-TNCN (TT80/2021): Chỉnh sửa bắt buộc nhập đối với chỉ tiêu Tổng cột [10] trên phụ lục 05-1/PBT-KK-TNCN theo nghiệp vụ HTKK 4.7.2.

06/TNCN (TT80/2021): Cập nhật nghiệp vụ đối với phụ lục 06-1/BK-TNCN (Chỉ cho phép kê khai đối với kỳ cuối cùng trong năm).

03/DL-HĐĐT (TT78/2021): Bổ sung thuế suất 8%. Cập nhật danh sách loại hóa đơn (Bỏ 2 loại hóa đơn 03XKNB và 04HGDL).

Xem XML Thuế: Cập nhật tờ khai 03/DL-HĐĐT (TT78/2021).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.