Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.9

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 10 tháng 01 năm 2023.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Cấu hình ký số: Thêm kiểm tra mã PIN.

2. Ký hồ sơ: Thêm kiểm tra mã PIN. Bỏ hiển thị form tự động nhập mã PIN.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.9.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.