Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.15

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 22 tháng 02 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Bảng lương khai thuế TNCN: Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu.

2. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

3. 01/GTGT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế đối với 43/2022/QH15.

4. 01/GTGT (TT26/2015): Cập nhật theo chuẩn XML 2.6.2.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.15.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.