TaxOnline - Ký nộp, tra cứu kết quả


I. Giới thiệu:

    Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện ký số, nộp hồ sơ thuế điện tử trong TaxOnline™, thông qua thiết bị chữ ký số USB Token hoặc thiết bị HSM.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Ký số, nộp hồ sơ điện tử:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn mục “Kết xuất báo cáo(1), tuỳ chọn kỳ báo cáo của hồ sơ đã lập (2) và nhấn “Tính(3).


Xuất hiện bảng danh sách tên tờ khai, kiểm tra tùy chọn đúng năm tính thuế (1), đánh dấu chọn tờ khai cần kết xuất (2) và nhấn chọn “Kết xuất(3).


Sau khi hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C).


2. Kiểm tra kết quả hồ sơ điện tử đã nộp:

    Trên thanh tiêu đề vào mục “Kết xuất BC”, tùy chọn “Lịch sử giao dịch” để thực hiện tra cứu thông tin hồ sơ điện tử nộp. (Có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn chi tiết cách tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp)Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved