TaxOnline - Giá trị gia tăng   

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) trong phần mềm TaxOnline™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Hình thức nhập liệu

Tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, ký nộp qua mạng

Tra cứu thông tin tờ khai đã nộp, kết quả trả về từ Cơ quan Thuế

 

1. Vị trí mở tờ khai:

Vào phần mềm TaxOnline™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kê khai;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Kê khai;

Tùy theo tình hình hoạt động của đơn vị mà thực hiện chọn tờ khai cần kê khai.

 

 

Tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai;

Nhấn chọn Đồng ý.

Lưu ý:

Đối với mẫu tờ khai GTGT khấu trừ, phụ lục 01-1_GTGT và 01-2_GTGT (bảng kê bán ra và mua vào), đã được bãi bỏ theo quy định từ Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính, không nộp kèm 2 bảng kê này với tờ khai chính khi thực hiện giao dịch điện tử với Cơ quan Thuế.

 

2. Hình thức nhập liệu: nhập dữ liệu trực tiếp vào phần mềm.

 


Lưu ý về cảnh báo lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu:

Khi lưu lại thông tin nhập liệu, tùy theo trường hợp cụ thể, phần mềm sẽ hiển thị 3 màu đỏ / cam / vàng để cảnh báo kiểm tra nội dung đã nhập;

Kiểm tra hướng dẫn mô tả lỗi bằng cách di chuyển chuột vào vùng đang báo lỗi màu;

Cam/Vàng: cảnh báo mang tính chất lưu ý, có thể điều chỉnh hoặc giữ nguyên dữ liệu đã nhập;

Đỏ: cảnh báo sai hoàn toàn, không phù hợp; Yêu cầu bắt buộc nhập đúng / bổ sung / thay đổi giá trị nhập liệu.

 

3. Tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, ký nộp qua mạng:

 

 

 

4. Tra cứu thông tin tờ khai đã nộp, kết quả trả về từ Cơ quan Thuế:

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved