Đăng ký & GIa hạn dịch vụ


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng tra cứu chứng thư số SAFE-CA.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Để tra cứu chứng thư số, người dùng truy cập vào địa chỉ rút gọn http://ldap.safecert.com.vn hoặc nhấn vào link tra cứu trên website www.safecert.com.vnHệ thống chuyển sang màn hình Tra cứu chứng thư số.

 

 

 

Bước 2:  Trên màn hình tìm kếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc kết hợp nhiêu tiêu chí tìm kiếm gồm:

Nhập tên Cá nhân / Tổ chức

Nhập MST / CCCD / CMND

Chọn vào ô "Tôi không phải là người máy" (I'm not a Robot)

 

 

Bước 3:  Nhấn nút Tìm kiếm:

Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (nếu có) trên bảng dữ liệu Danh sách chứng thư số

Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin"

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved