Open navigation

Đính kèm – nghiệp vụ HYS

iHaiQuan - Tờ khai khác


Để khai báo đính kèm tờ khai file điện tử HYS, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: 


Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Nghiệp vụ khác” (1) > “Đăng ký tờ khai file đính kèm” (2).Bước 2: Nhập liệu thông tin tờ khai file đính kèm.(1): Chọn “Hải Quan đăng ký” nộp tờ khai file đính kèm.

(2): Chọn “Phân loại thủ tục khai báo” (A99 – Loại khác).

(3): Nhập “Thông tin ghi chú” cho tờ khai file đính kèm.


Bước 3: Thêm một hoặc nhiều file đính kèm. 


Tại giao diện “Tờ khai file đính kèm”, nhấn chọn “Thêm file” (1) > tuỳ chọn thông tin file đính kèm lưu trên máy tính (2) > Nhấn “Open” (3).


 

Lưu ý: tổng dung lượng các file đính kèm không quá 2MB.

 

Bước 4: Lưu thông tin và khai báo tờ khai file đính kèm.


Sau khi nhập và chọn file đính kèm, người dùng nhấn chọn “Lưu” (1) > “Chấp nhận” (2).

 

Khi người dùng khai báo tờ khai file đính kèm sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, người dùng  thực hiện như sau: 


- Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính.

- Nhấn “Khai báo” (1). 

- Hộp thoại chọn chữ ký số xuất hiện, thực hiện chọn tên công ty (2) và nhấn “Ký” (3).

- Nhập “Mã pin” (4) chữ ký số.

- Nhấn “Đăng nhập” (5).

- Thông tin file đính kèm được gởi lên và Hải Quan trả về số tờ khai, người dùng đợi khi hộp thoại xuất hiện chữ “END_OF_MESSAGE”.

- Nhấn “Đóng” (6). 

- Đơn vị sao chép “Số TK” đính kèm file điện tử, sau đó qua Bước 5.

 

Bước 5: Nhập “Số tờ khai” file đính kèm vào tờ khai chính.


Mở tờ khai nhập khẩu cần nhập số đính kèm khai báo điển tử được thực hiện ở Bước 4, nhấn chọn tab “Thông tin NK2” (1).


Tại chỉ tiêu “Số đính kèm khai báo điện tử” (2).


Ô 1: Nhập mã phân loại đính kèm khai báo điện tử (ETC - Loại khác).


Ô 2: Nhập số đính kèm khai báo điện tử.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.