Open navigation

Đính kèm – nghiệp vụ HYS

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn tờ khai file điện tử HYS trong phần mềm iHaiQuan


Hướng dẫn thực hiện

I. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

 1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Nghiệp vụ khác 
 2. Nhấn chọn Đăng ký tờ khai file đính kèm

II. Nhập liệu:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm.

 1. Chọn Hải Quan đăng ký nộp tờ khai file đính kèm.
 2. Chọn Phân loại thủ tục khai báo (A99 – Loại khác).
 3. Nhập Thông tin ghi chú cho tờ khai file đính kèm.

III. Thêm một hoặc nhiều file đính kèm:

Tại giao diện Tờ khai file đính kèm:

 1. Nhấn chọn Thêm file
 2. Tuỳ chọn thông tin file đính kèm lưu trên máy tính
 3. Nhấn Open

Lưu ý: tổng dung lượng các file đính kèm không quá 2MB.

IV. Lưu thông tin và khai báo tờ khai file đính kèm:

- Sau khi nhập và chọn file đính kèm, người dùng nhấn chọn Lưu > Chấp nhận.

- Khi người dùng khai báo tờ khai file đính kèm sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, người dùng  thực hiện như sau:

 • Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính.
 • Nhấn Khai báo.
 • Hộp thoại chọn chữ ký số xuất hiện, thực hiện chọn tên công ty và nhấn .
 • Nhập Mã pin chữ ký số.
 • Nhấn Đăng nhập.
 • Thông tin file đính kèm được gởi lên và Hải Quan trả về số tờ khai, người dùng đợi khi hộp thoại xuất hiện chữ END_OF_MESSAGE.
 • Nhấn Đóng.
 • Đơn vị sao chép Số TK đính kèm file điện tử, sau đó qua mục V.

V. Nhập Số tờ khai file đính kèm vào tờ khai chính:

- Mở tờ khai nhập khẩu cần nhập số đính kèm khai báo điển tử được thực hiện ở mục IV, nhấn chọn tab Thông tin NK2.

- Tại chỉ tiêu Số đính kèm khai báo điện tử.

Ô 1: Nhập mã phân loại đính kèm khai báo điện tử (ETC - Loại khác).

Ô 2: Nhập số đính kèm khai báo điện tử.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.