Open navigation

Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH (Điện tử)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH (Điện tử) trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Hồ sơ điện tử:

Vị trí mở chức năng: Hồ sơ điện tử > Sổ > [608] Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin

Hồ sơ giấy:

Vị trí mở chức năng: Hồ sơ giấy > Sổ > Cấp lại Sổ BHXH > [608] Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Xuất hiện giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, bảng danh sách tờ khai bên dưới, tùy chọn biểu mẫu Tờ khai và thông tin chứng từ nộp kèm với bộ hồ sơ. Trên ứng dụng sẽ tùy biến xuất hiện các tờ khai tương ứng để người dùng nhập thông tin.

Nhập đầy đủ nội dung vào bảng nhập liệu TK01-TS (I), lưu ý một số vùng thông tin nhập liệu như sau:

Không bắt buộc nhập:

Cột Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộSố điện thoại liên hệ.

Cột Nội dung thay đổi, yêu cầu, Tài liệu kèm theo và vùng thông tin Tài khoản ngân hàng.

Nhập hoặc bỏ trống:

Vùng thông tin Hộ gia đình và cột Thành viên: nội dung này trong trường hợp người lao động không có thông tin mã số BHXH (số định danh) thì bắt buộc phải nhập liệu đầy đủ, nếu đã có thông tin mã số BHXH (số định danh) thì bỏ trống không cần nhập liệu.

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Nội dung nhập liệu trên biểu mẫu tờ khai lưu ý một số cột thông tin sau:

Ví dụ: Cần làm hồ sơ điều chỉnh ngày cấp chứng minh nhân dân, chỉ cần nhập các chỉ tiêu sau:

  1. Cột Họ và tên, nhập họ tên đầy đủ của người lao động.
  2. Cột Số định danh, nhập thông tin số sổ BHXH của người lao động.
  3. Cột Ngày tháng năm sinh (dd/mm/yyyy), nhập thông tin ngày tháng năm sinh người lao động.
  4. Cột Số chứng minh thư (Hộ chiếu), nhập thông tin số CMND hoặc hộ chiếu của người lao động.
  5. Cột Nội dung thay đổi, yêu cầu, nhập thông tin ngày cấp CMND của người lao động.

Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn Ghi (F5) để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Thông thường, sau khi hoàn tất quá trình Ghi/Lưu (F5) dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? > Nhấn chọn hoàn thành.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.