Open navigation

NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Vị trí mở chức năng: Hồ sơ giấy > Sổ > Rà soát, trả sổ BHXH > [625] Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, tùy thuộc nghiệp vụ phát sinh người dùng tùy chọn biểu mẫu tờ khai cần lập.

Đối với trường hợp người lao động đề nghị nhận sổ do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước chọn biểu mẫu tờ khai mục A

Đối với trường hợp bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước bị thiếu thông tin cá nhân để cấp tờ bìa sổ chọn biểu mẫu tờ khai mục B

Đối với trường hợp đã nhận trợ cấp 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ. Hoặc trường hợp NLĐ có số sổ nhưng không có quá trình đóng và nay tiếp tục sử dụng số sổ này để tham gia BHXH tại đơn vị mới chọn biểu mẫu tờ khai mục C

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Nhấn chọn Ghi (F5) để kết xuất ra báo cáo và thực hiện chức năng gửi bưu điện.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.