Open navigation

NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ


Để lập hồ sơ NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ” (2) > “Rà soát, trả sổ BHXH” (3) > “[625] Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH” (4). Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn “Đồng ý” (5)
Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, tùy thuộc nghiệp vụ phát sinh người dùng tùy chọn biểu mẫu tờ khai cần lập.


Đối với trường hợp người lao động đề nghị nhận sổ do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước chọn biểu mẫu tờ khai mục A


Đối với trường hợp bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước bị thiếu thông tin cá nhân để cấp tờ bìa sổ chọn biểu mẫu tờ khai mục B


Đối với trường hợp đã nhận trợ cấp 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ. Hoặc trường hợp NLĐ có số sổ nhưng không có quá trình đóng và nay tiếp tục sử dụng số sổ này để tham gia BHXH tại đơn vị mới chọn biểu mẫu tờ khai mục CNgười dùng nhập thông tin vào mẫu TK1_TS (I) theo một trong hai cách sau:


Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng 


Người dùng nhập đầy đủ thông tin trong tờ khai (1) một số trường thông tin không bắt buộc nhập như:


Họ tên cha/mẹ/người giám hộ: Không cần nhập đối với trường hợp NLĐ lớn hơn 18 tuổi


Mức tiền đóng, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bênh ban đầu: Không cần nhập nếu thông tin không thay đổi


Thông tin tài khoản ngân hàng


Thông tin hộ gia đình: Không cần nhập nếu NLĐ có mã số BHXHCách 2: Dùng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụngNhập dữ liệu vào file mẫu, nếu người dùng có dữ liệu sẵn, thực hiện Copy > Paste Special > Paste Value. Tắt file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng.
Nhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất ra báo cáo và thực hiện chức năng gửi bưu điện.  Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.