Open navigation

Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ ThẻThực hiện lập hồ sơ Thẻ, trường hợp nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: 


Trên thanh tiêu đề chon vào mục “Hồ sơ điện tử” (1) > “Thẻ” (2) >  “[612] Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất, thiếu thông tin; thay đổi thời điểm tính hưởng 5 năm liên tục” (3) > Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (4).
Xuất hiện giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, bảng “Loại giấy tờ, biểu mẫu” bên dưới, người dùng tùy chọn nghiệp vụ cần lập hồ sơ (1). Sau khi đánh dấu chọn, bên dưới xuất hiện biểu mẫu tương ứng, nhấn chọn vào đây để thực hiện nhập liệu (2).Nhập đầy đủ nội dung vào bảng nhập liệu, lưu ý một số vùng thông tin nhập liệu như sau:


Không bắt buộc nhập:


Cột “Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ”  “Số điện thoại liên hệ”.Cột “Nội dung thay đổi, yêu cầu”, “Tài liệu kèm theo” và vùng thông tin “Tài khoản ngân hàng”.Nhập hoặc bỏ trống:


Vùng thông tin “Hộ gia đình” và cột “Thành viên”: nội dung này trong trường hợp người lao động không có thông tin mã số BHXH (số định danh) thì bắt buộc phải nhập liệu đầy đủ, nếu đã có thông tin mã số BHXH (số định danh) thì bỏ trống không cần nhập liệu.Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai, có 2 cách nhập liệu


Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên ứng dụng, nhấn chọn phím “Insert” trên bàn phím để thêm dòng hoặc phím “F11” để xóa bớt dòng.Cách 2: Thực hiện tạo file mẫu, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.


(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.


(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.


(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.


Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.


Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.


(2): Vùng nhập liệu.


Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại và vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn “Ghi (F5)” để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.


Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Kết xuất báo cáo:


               Trường hợp 1: Thông thường, sau khi hoàn tất quá trình “Ghi/Lưu (F5)” (1) dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại “Bạn có muốn kết xuất báo cáo không?” > Nhấn chọn “Có” (2) hoàn thành. Trường hợp 2: Kết xuất báo cáo thủ công, trên thanh tiêu đề người dùng nhấn chọn “Kết xuất BC” (1) > “Kết xuất” (2) > Tùy chọn loại hồ sơ cần kết xuất (3) > “Chấp nhận” (4)Tại giao diện “Danh sách tờ khai BHXH” , người dùng tùy chọn tháng/quý để kết xuất hồ sơ > Nhấn chọn thực hiện (1)


Để xem lại đầy đủ hồ sơ bảo hiểm mà đơn vị khai báo, double click vào biểu tượng XML (2)


Đánh dấu vào hồ sơ cần nộp (3) > “Ký và nộp hồ sơ” (4) > Chọn CKS (USB Token) (5) > “Ký” (6)Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn từ ngày đến ngày đã nộp hồ sơ (3) > “Thực hiện” (4).


Tra cứu kết quả trả về (5). Để theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của BHXH, nhấn chọn vào từng biểu tượng quyển sách phía dưới hồ sơ (6)
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.